Що таке толерантність?

Толерантність – це здатність без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від власних. Виникла толерантність у західній цивілізації на релігійному рівні. Виникнення цього терміну пов’язують з підписанням Нантського едикту.

Передусім толерантність означає доброзичливе та терпиме ставлення до чогось. Основою толерантності є відкритість думки та спілкування, особиста свобода індивіда та поцінування прав та свобод людини. Толерантність означає активну позицію людини, а не пасивно-терпиме ставлення до навколишніх подій, тобто толерантна людина не повинна бути терпима до всього, наприклад до порушення прав людини чи маніпуляцій та спекуляцій. Те що порушує загальнолюдську мораль не повинно сприйматись толерантно.

Тому потрібно розрізняти толерантну поведінку та рабську терпимість, яка не приводить ні до чого хорошого. Потрібно пильно розрізняти ці поняття, бо маніпулятори (в тому числі більшість політиків) закликають до лже-толерантності, оскільки людьми, які відносяться до всього лояльно легше управляти.

Отже, толерантність є доволі тонкою категорією, якої безумовно потрібно дотримуватись, оскільки вона визначає моральний, суспільний і демократичний розвиток суспільства.

Сьогодні, коли світ стає все більш глобалізованим, а людська спільнота – все більш різноманітною, толерантність стає однією з найважливіших якостей, яку може мати людина. Толерантність – це не тільки прийняття різних точок зору, але й здатність поважати та терпляче ставитися до людей з іншими культурними, релігійними, етнічними, гендерними та іншими відмінностями.

Одним з ключових аспектів толерантності є здатність почувати та вислуховувати інших людей, розуміти їхні думки та почуття, а також поважати їхні права та свободи. Важливо зрозуміти, що різні люди можуть мати різні думки та погляди, і це абсолютно нормально. Навіть якщо ми не згодні з думкою іншої людини, ми повинні ввічливо та конструктивно спілкуватися з ними, а не висловлювати негативні або образливі коментарі.

Таким чином, толерантність – це важлива якість, яка дозволяє поважати та терпляче ставитися до людей з іншими культурними, релігійними, етнічними та іншими відмінностями. Це не тільки прийняття різних точок зору, але й здатність розуміти думки та почуття інших людей, поважати їхні права та свободи. Загальносвітова толерантність є одним з найважливіших питань сьогодення, оскільки вона допомагає зменшити конфлікти всередині суспільства.

Оновлено, Оригінал опубліковано в 2007 році.

Залишити відповідь